dotknij zanim się narodzi. . .

 

Prezentujemy nasze wydruki 3D – płaskorzeźby. Są one wiernym, przestrzennym obrazem Dziecka w badaniu USG 3D. To oznacza, że nie są one przez nas modelowane ani też idealizowane. Zachowane zostają wszystkie relacje przestrzenne, proporcje oraz rzeczywiste wymiary Dzieciątka.

Sesja plenerowa autorstwa:

Wydruki wykonujemy przy użyciu filamentów polskiej firmy: